wdjh.net
当前位置:首页 >> 幢幡 >>

幢幡

幢 chuáng 软件金山 (形声。从巾,童声。本义:古时作为仪仗用的一种旗帜) 垂筒形、饰有羽毛、锦绣的旗帜。古代常在军事指挥、仪仗行列、舞蹈表演中使用 [pennant or streamer used in ancient China]。如:幢幡(佛前所立的旌旗。后泛指一般旌旗);...

悬幢就是通知大众有讲经说法。所谓的‘法幢高竖’。代表道场有共修;悬旛就是提倡共修。要晓得悬旛、悬盖是什么意思?‘旛’是佛门里面的旗帜,什么用途?是召来大众听经闻法共修的,是这个意思。前面我们曾经读到,我还特别叫同学们注意,旛幢宝盖...

供养宝盖和幢幡的功德 《佛首迦长者说业报差别经》(节选) 若有众生奉施宝盖得十种功德 一者处世盖覆护众生 二者身心安隐离诸热恼 三者切敬重无敢轻慢 四者有大威势 五者常得亲近诸佛菩萨大威德者眷属 六者恒作转轮圣王 七者恒上首修习善业 八者...

幢幡 [zhuàng fān] 基本释义 1.旌旗之类。 2.言之则幢指竿柱,幡指所垂长帛。

幢幡[zhuàng fān 旌旗之类。仪仗或军事指挥所用。 《后汉书·礼仪志下》:“校尉三百人,皆赤帻不冠,绛科单衣,持幢幡。”《通典·兵二》引 三国 魏 曹操 《军令·船战令》:“幢幡旗鼓,各随将所载船。” 指佛、道教所用的旌旗。从头安宝珠的高大幢竿...

差不多就行 没事的 一切恭敬就好

净空法师---缯是丝织品,佛家讲的幡幢,扁的叫幡,圆的叫幢,圆的很像飞机场那个风筒一样,圆形的。 「六者,悬缯燃灯,散华烧香」。这桩事,就是现在所说的宣扬佛教,对广大群众弘法利生,这个事情。缯是丝织品,佛家讲的幡幢,扁的叫幡,圆的...

[ zhuàng fān ] 旌旗之类。 仪仗或军事指挥所用。 指佛、道教所用的旌旗。从头安宝珠的高大幢竿下垂,建于佛寺或道场之前。分言之则幢指竿柱,幡指所垂长帛。 幢,一般皆以绢布制作,其大小规格不一,通常以数段丝帛接成圆桶状,下边再缀以数条...

幢 [zhuàng]量词,指房屋:一~大楼。 [chuáng]古代原指支撑帐幕、伞盖、旌旗的木竿,后借指帐幕、伞盖、旌旗。;... 幡 [fān]〔~然〕同“翻然”。;用竹竿等挑起来直着挂的长条形旗子。

幢幡拼音: [zhuàng fān] 来自百度汉语|报错 幢幡_百度汉语 [释义] 1.旌旗之类。仪仗或军事指挥所用。 2.指佛、道教所用的旌旗。从头安宝珠的高大幢竿下垂,建于佛寺或道场之前。分言之则幢指竿柱,幡指所垂长帛。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.wdjh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com